Baker CZ

Bowlingová série dvojic, systém hry Baker

Bowlingová roční série Baker CZ 2022 byla kompletně odehrána a ukončena dnem 17.12.2022. Všem aktérům děkujeme za účast, poděkování musíme samozřejmě směřovat i na bowlingová centra a jejich majitele. Tím byla tato série ukončena. Zda a případně kdy a kde se k Bakeru CZ vrátíme, to přinese až čas. A pokud to dopadne, již nepůjde o delší bowlingovou sérii, ale jednotlivé turnaje. Uvidíme, čas a zájem hráček a hráčů toto všechno vyřeší...

Termíny, výsledky

Chci jít přímo na výsledky 2022

Chci jít přímo na výsledky 2021


Série 9 turnajů (3x Kaštanka Brno, 3x Praha Zličín, 3x Pardubice). Hrálo se v těchto centrech:

Bowlingzone Pardubice

Kaštanka Brno (dříve Kostka, Hokna)

Bestbowling Praha Zličín


Propozice 2022

Název turnaje: Baker CZ

Dvojice hráčů hraje spolu všechny hry s tím, že hráči se pravidelně střídají po frame (tedy nikoliv po každém hodu, ale po ucelených a dokončených frame). Jeden tedy hraje liché frame, druhý sudé frame.

1. Zařazení turnaje

Otevřený turnaj pro libovolné dvojice hráčů bowlingu všech úrovní bez omezení věku hráčů. Turnaj je vhodný pro děti, juniory, dospělé, i seniory. Dvojice nemusí být stále stabilní, mohou se měnit každý turnaj, nicméně v ročním žebříčku mají výhodu stálé dvojice.

2. Kde se hraje

V roce 2022 proběhne série celkem 9 turnajů (3x Kaštanka Brno, 3x Bestbowling Praha Zličín, 3x Bowlingzone Pardubice).

3. Kdy se hraje

Termíny konání turnajů jsou uvedeny v části "Termíny, výsledky" na zdejších stránkách stránkách. Hracím dnem je obvykle sobota.

4. Herní systém turnaje a harmonogram

Hráči (dvojice) se při všech hrách střídají v každé hře po každém frame. Dráhy se mažou před každou lichou kvalifikací a před finále.

Kvalifikace: každá dvojice hráčů odehraje v kvalifikaci 10 her.  Dráhy se losují. Nejlepších 8 (v Brně 6) dvojic postupuje přímo do finále.

Semifinále: sem postupují dvojice, které se po kvalifikaci umístily na 9. až 14. (v Brně 7. až 12.) místě. Semifinále se hraje pouze pokud je celkový počet dvojic v turnaji více, než 20. Jinak se semifinále nekoná. Odehrají se 4 hry, nejlepší dvojice doplní finalisty na celkový počet 8 (Brno), resp. 12 (Praha, Pardubice). Pokud se semifinále nehraje, postupuje se do finále přímo po kvalifikaci. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší hendykep, případně vyšší hra bez hendykepu.

Finále: Dvojice si ve finále dráhy vybírají v pořadí podle umístění v kvalifikaci. Ve finále se odehraje 8 her od nuly. O konečném pořadí rozhoduje celkový součet všech 8 finálových her včetně HDC. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší hendykep, případně vyšší hra bez hendykepu.

5. Opakované starty (re-entry)

V případě opakovaných startů se vždy započítává lepší výsledek. První starty mají před opakovanými vždy přednost.

6. Hendykepy pro hráče

Hráčům jsou pro všechny hry v turnaji od kvalifikací až po finále přiznány pomocné hendykepy takto:

a/ žena = 4 body na hru (dvojice 2 ženy tedy 8 bodů na hru, smíšená dvojice 4 body na hru)

b/ věk do 15ti let = 6 bodů na hru 18 let, za každý rok pod 18 let + 1 bod navíc

c/ seniorské hendykepy: hráči ve věku 60+ let obdrží HDC ve výši 0,5 bodu za každý rok nad věk 60 let (tj. dva hráči 61 let = 1 bod na hru, dva hráči 65 let = 5 bod na hru, např. hráč ve věku 62 let + hráč ve věku 70 let = 2*0,5+10*0,5=6 bodů na hru, apod.)

7. Jak se zaregistrovat do turnaje

Registrace do turnaje: přes naše internetové stránky, případně přímo přes Obsazovačky. Zde si najděte příslušný turnaj Baker CZ. Odhlášky z turnaje na email mil.sousek @ seznam.cz.

8. Startovné

Startovné pro dvojici hráčů je 1.000 Kč, opakovaný start 700 Kč. Započítává se lepší dosažený výsledek.

9. Příprava drah

Dráhy budou mazány místní profi mazačkou před každou kvalifikační rundou a před finálem. Mazací modely budou zveřejňovány na internetových stránkách akce týden předem.

10. Roční žebříček

Veden v roce 2022 bude veden Roční výsledkový žebříček s tím, že bodování v každém turnaji bude: 1. místo 50 bodů, 2. místo 45. bodů, 3. místo 40 bodů, 4. místo 35 bodů. Každé další místo o 1 bod méně. V žebříčku budou vedeny všechny dvojice tak, jak k jednotlivým turnajům nastoupily. Výhodu tak mají stálé dvojice. Oceněni budou nejlepší v ročním žebříčku všech 9 turnajů, ale také nejlepší podle jednotlivých center Kaštanka, Praha Zličín a Pardubice (v každém centru se hrají 3 turnaje).

11. O co se hraje

Každý měsíc:

Vítězná dvojice po finále dostane zpět plné startovné. Odměněny budou 3 nejlepší dvojice věcnými cenami. Oceněn bude rovněž nejvyšší nához dvojice v turnaji.

Roční výsledková listina: nejlepších 5 dvojic obdrží věcné ceny. 3 nejlepší dvojice v každém centru samostatně věcné ceny.

12. Započítávání výsledků turnaje, výsledkový info servis

Výsledky turnaje se započítávají do průměrových žebříčků ČBA v kategorii D. Výsledky, komentáře, fotky budou dostupné na zdejších stránkách. Výsledky budou rovněž vloženy na stránky ČBA a Bowlingweb.

13. Ostatní

Pořadatel turnaje je současně rozhodčím a ten řeší všechny nejasnosti a spory s konečnou platností. Pořadatel má v odůvodněných případech právo změn těchto Propozic. Právní doložka: veškerá autorská práva k turnaji jsou vyhrazena pořadateli.

14. Organizátor, kontakty

Milan Soušek, tel. 604243977, email: mil.sousek @ seznam.cz

Srdečně zveme k turnaji pro všechny. Přijďte se přesvědčit, jak to funguje!