Historie

...aneb jak s námi běžel čas od roku 2011

Naše historie se z hlediska bowlingu datuje někdy od přelomu roků 2007 a 2008. Zpočátku se jednalo o aktivity zejména na poli mediálním, později v reklamní oblasti a postupně se k tomu zhruba od roku 2010 přidaly i konkrétní bowlingové turnaje. Faktem je, že naše mediální a reklamní stopy jsou vidět dodnes a některé námi poprvé použité postupy a nápady jsou i dnes využívány jak bowlingovými centry, tak i subjekty v oblasti bowlingu působícími. A to nás celkem těší... Hlavní oblasti našeho zájmu a působení bychom rozdělili na:

1. Reklamní aktivity v bowlingových centrech

2. Mediální aktivity

3. Bowlingové turnaje

Podívejme se na ně trochu podrobněji...

Reklamní aktivity v bowlingových centrech

Ještě v době, kdy jsme nebyli z pohledu bowlingových hráčů příliš známí, jsme objevili docela zajímavou možnost uplatnění reklamních sdělení v bowlingových centrech. Do té doby zcela neznámý pojem, v podstatě každé centrum si tyhle věci zajišťovalo samo ve svých vysloveně místních podmínkách. Byl nějaký důvod, proč nevyužít větší počet heren k propagaci "něčeho" na úrovni víceméně celostátní? Nebyl. Proto jsme oslovili jednak bowlingová centra jako taková a několik velkých reklamních a mediálních agentur. Argumentovali jsme celkem jednoduše - statistiky návštěvnosti center dokazovaly, že nějakých 15 až 20% populace (nejvíce ve věku 18 až 35 let) chodí alespoň občas zahrát si bowling. To je velké množství lidí co do absolutního počtu. A co víc - při hře se každý koukám kam? No přece dopředu, na dráhu, na kuželky a tím i na čelní desky nad drahami v prostoru před kuželkami. Pro reklamky to byl zcela nový typ mediálního prostoru. Tři velké reklamní agentury a 1 mediální se do našeho projektu zapojily. Současně jsme do projektu zapojili 14 největších bowlingových center v ČR a později dalších 10 na Slovensku. Tím se stalo, že v bowlingových centrech se historicky vůbec poprvé začaly na čelních deskách nad drahami objevovat reklamní kampaně. Možná si někdo vzpomene na opakované reklamní akce firem Škoda Auto, Nivea for Men, T-Mobile, Pepsi Cola,  Firo tour, Suzuki a další. Pro lehké připomenutí jen pár fotek... 

Reklamní akce tohoto typu zaznamenaly docela pěkný úspěch u inzerentů a několikrát se opakovaly. Velmi rychle se akce rozšířila i na Slovensko a tak nějakých celkem 25 center mělo příjmy z reklamních kampaní. Od té doby začala centra využívat svých dosud spíše pohledových ploch i pro své lokální inzerenty. A tak do dneška můžeme s radostí pozorovat, že umisťování reklam na čelní desky nad drahami je docela pěkným finančním příspěvkem centru. A tomu jsme skutečně rádi. 

Mediální aktivity

V návaznosti na reklamní aktivity došlo k dalšímu posunu. Pokud je o bowling zájem v reklamkách, proč by nemohl být i v mediální sféře? K tomu, aby se bowling dostal do opravdu vysokých médií je ale potřeba pár věcí: nějaký ten mezinárodní bowlingový úspěch, zájem veřejnosti o tuto zábavu (v té době šlo ještě více o zábavu, než o sportovní odvětví) a přesvědčit rozhodující média o prospěšnosti, zájmu, sledovanosti, atd. To už se psal rok 2010 a náš bowling měl v podstatě jeden jediný bowlingový úspěch - zlatá medaile Honzy Fleischmanna na Mistrovství Evropy seniorů v roce 2009, jenž se konalo díky našemu Seniorskému spolku ještě pod názvem ESBC  v ČR. Mimochodem - kupodivu ČBA neměla žádný zájem se do akce zapojit a tak celá kompletně organizace byla na našich seniorech tehdy v čele s MUDr. Zdeňkem Navrátilem. No nic, to jen tak bokem. My jsme v roce 2010 začali jednat s Českou televizí, což trvalo téměř půl roku, o možnosti dostat bowling do televize v nějakém pravidelném pořadu. Šéfoval tam ještě tenkrát Ota Černý. Praktik, znalec TV a sportů, velice zkušený člověk ve svém oboru. A na základě našich argumentů nakonec uznal: Ano, bowling do České televize pustíme, ale chceme k tomu garance, a to nejen kvality... Kde je sebrat? V tom nám výrazně pomohl dlouholetý reportér sportu na ČT pan Vichnar. Oslovili jsme jej coby možného průvodce pravidelného pořadu o bowlingu na ČT. Proběhlo několik osobních jednání, až nakonec... pan Vichnar souhlasil. To byl základní odrazový můstek. Začali jsme tvořit. Měli jsme v České televizi pro prostor cca 15 až 20 minut pro bowling. Prosadili jsme si, že to bude pravidelný pořad a že se bude jmenovat Český bowling. Dále jsme prosadili, že to nebude pro sportovní magazíny obvyklých 15 až 20 minut, ale 30 minut. Pan Ota Černý váhal, ale pak souhlasil. Tím se zrodil magazín Český bowling. Zcela poprvé měl tento sport svůj pravidelný pořad v televizi. Skvělé! Ale... výroba TV pořadu o délce 30 minut je záležitost tak na 100 až 120 tisíc Kč za každý díl. Kde na to vzít peníze? Oslovili jsme ČBA a několik firem, oslovili jsme bowlingová centra. Kupodivu se to setkalo s pozitivní odezvou a mohlo se začít. Několik různých subjektů se k naší vizi přidalo a my jim dodnes děkujeme. Základem byl vždy scénář. Ten dával dohromady se vším všudy Milan Soušek. Na něj navazovaly výrobní štáby se svým režisérem, kameramany, zvukaři, vizážisty. Důležitá byla i produkce, ne-li rozhodující. Producentem se vlastně logicky stal také Milan Soušek. A tak v roce 2011 se udála skutečně historická událost: magazín Český bowling se zrodil a začal na tehdy ČT4 Sport od ledna 2011 každý měsíc skutečně vysílat. Začátky byly docela krušné, ne všechny záběry byly povedené, ale odvysílalo se to. Dostali jsme různé odezvy, kterých si vážíme a pár nám jich pomohlo. Ale byla třeba i od pana Jiřího Borovce (jmenuje se zcela jinak, používá bůhví proč pseudonym...), jehož rádoby poučky nám byly ale také prospěšné. Uvědomili jsme si tak, co nechceme a kterou cestou se nevydat. Šéf tenkrát ještě ČT4 Sport, později jen ČT Sport, pan Ota Černý měl pár připomínek a doporučení směřující spíše na práci kameramana a moderátora, ale obecně dobré a tak se na ČT4 Sport vysílal každý měsíc s reprízami až do prosince 2011. Počet diváků se pohyboval od 45.000 do 96.000 diváků každý měsíc, navíc cca kolem 15 až 20.000 tzv. odložených sledování (videa, weby, atd.). Netušili jsme ani my, že to bude tak vysoké číslo... Celý rok 2011 šel Český bowling na ČT Sport, vždy s dvěma až čtyřmi reprízami každý měsíc. Úžasná propagace bowlingu v ČR. Tenhle náš magazín vidělo dohromady za celou dobu trvání nějakých 1,4 milionu diváků v ČR. Sledovanost Českého bowlingu nás vysloveně překvapila. Všichni z bowlingu tím byli nadšeni. Pan Petr Vichnar rovněž, dodnes na to rád vzpomíná. Koncem roku 2011 ale ČT4 Sport změnila podmínky nejen pro nás, ale pro všechny sportovní magazíny - za odvysílání bylo třeba platit extra poplatky a to ve výši pro nás zcela neakceptovatelné... V té době nastoupil na post ředitele ČT4 Sport pan Jiří Ponikelský. Tyto požadavky vlastně znamenaly konec mimo jiné magazíny i našeho magazínu Český bowling na ČT4 Sport. Kupodivu i přes velké sledovanosti magazínu Český bowling nám ČBA přestala přispívat na tvorbu tohoto pořadu. A protože na ČBA navazovaly i některé další firmy, nešlo to dost dobře ufinancovat. Dodnes netušíme, proč. Zcela unikátní bowlingový magazín Český bowling měl skutečně velkou sledovanost a podpora obecně bowlingu byla více než zřetelná. Když tedy Česká bowlingová asociace odmítla nadále podporovat televizní propagaci bowlingu, došli jsme k názoru, že je třeba nějaká zásadní změna. Právě to byl důvod, proč jsme od České televize přešli k TV Nova Sport. Tady nás přijali sice s nadšením, o Českém bowlingu na ČT4 velmi dobře věděli (!), avšak za podmínky, že v tom nemůže být zamontován pan Vichnar z ČT. Dobře, přistoupili jsme na to a magazín Český bowling tak mohl pokračovat v roce 2012 na Nova Sport. Spolupráce pokračovala zdárně až do podzimu 2012. Tehdy Nova Sport zaměnila sponzorské odkazy v našem magazínu a to byl počátek konce. Přestože Nova Sport svoji chybu uznala, hlavní sponzoři, které jsme dost pracně sháněli, ji nepřenesli přes srdce. A tak magazín Český bowling v té době skončil. Ale i tak to považujeme za skvělý počin, že se vůbec oblast českého bowlingu dostala do pravidelných sportovních televizních pořadů. Pokud by v tom někdy někdo chtěl pokračovat, určitě mu budeme nápomocni... Magazín Český bowling měl ještě jeden vedlejší, ale jak se ukázalo důležitý efekt. Začali jsme dostávat čas od času významnější bowlingové akce do sportovních zpráv. A to nejen v České televizi. Zpočátku to bylo ojedinělé, později si na bowling zejména v České televizi zvykli. Pochopitelně to nebylo mezi hlavními sportovními událostmi, spíše vždy v závěru zpráv, ale i tak pro bowling pěkná podpora. Nakonec zmiňme ještě jednu věc - bowling coby sport byl předmětem speciálu ČT Sport Téma pro hosty. Tam se nám podařilo dostat pár lidí, co k tomu měli co říci. Dokonce se podařilo prosadit takovou na ČT skoro raritu, pořad Téma pro hosty se bowlingu věnoval 2x ve stejném roce. A to se nepovedlo s výjimkou velkých sportů typu fotbal, hokej, biatlon žádnému jinému sportu... A ještě vlastně úplně na okraj - náš televizní speciál Český bowling má své stránky i na Wikipedii. My nejsme autoři tohoto příspěvku, vidíme tam i řadu chyb a nedostatků, ale i za toto připomenutí jsme vděčni.

Na tomto prokliku najdete všechny televizní magazíny Český bowling.

A zde můžete mrknout na FOTKY Z NATÁČENÍ

Bowlingové turnaje

Od roku 2011 jsme začali také některé bowlingové turnaje přímo pořádat. Šlo zejména o turnaje v bowlingových centrech Praha Ovčín, Trnová u Prahy, Liberec, Pardubice, Třebíč a později o nové centrum Bowling Brno. Těch akcí bylo docela dost, namátkou vzpomeňme na turnajové série 123...Trn Cup (Trnová), Ovčínský pohár, Ovčínské double (Praha Ovčín), Buddy bowling Cup (Liberec), Záběhlická Férovka, Ovčín Freestyle (Praha Ovčín), MiniMax, Pohár Jana Hájka (Ovčín), Troi-boy (Ovčín), Perník Cup (Pardubice), Beat Me (Ovčín). Za exkluzivní považujeme dlouhodobé série Distanční liga jednotlivců (pár let na Ovčíně a v Pardubicích), Moravia Open (Bowling Brno), ale tak, či onak, za absolutní vrchol považujeme po dohodě s majiteli centra námi organizovaný naprostý speciál Kmotr Bowling Cup v Třebíči. Tenhle vysoce prestižní "imidžový" turnaj je jednou za rok, ale jeho začátky, výroční akce a pokračování v dalších rocích lze považovat snad za to nejlepší, co se v oblasti bowlingových turnajů u nás zrodilo. Za to ale samozřejmě patří poděkování i absolutně bezchybné spolupráci s centrem U Kmotra v Třebíči. Mimochodem reportáž z jednoho z výročních turnajů Kmotr byla odvysílána i na ČT Sport 

I v roce 2019 a doufejme i v dalších rocích, se na ty exkluzivní turnaje budeme moci vracet. Protože jak známe pravidelné hráče bowlingu kdekoliv v ČR, mají to rádi a my je samozřejmě také. Tak snad ta vzájemná soudržnost a podpora vydrží...