Vojkov Open 2020 - Propozice

 • Propozice turnajové série Vojkov Open 2020
 • Turnajová série zahrnuje 4 turnaje, série je určena všem hráčkám a hráčům bez rozdílu výkonnosti.
 • · Zařazení turnaje
 • Turnajová série je připravena pro jakékoliv hráčky a hráče bowlingu bez omezení. Jde o turnaje kategorie B dle kritérií ČBA.
 • · Kde se hraje
 • Bowlingové centrum: Bowling Vojkov (U Mototechny 114, Trhovec-Vojkov), internetové stránky centra: www.bowlingvojkov.cz. K dispozici 8 profidrah Brunswick.
 • · Kdy se hraje
 • Hracími dny jsou čtvrtky, pokud není mimořádně stanoveno jinak. Plánované termíny: termíny budou určeny vždy měsíc předem na předchozím turnaji.
 • · Jak se zaregistrovat do turnaje
 • Registrace do turnaje je možná několika způsoby. Přes turnajové internetové stránky www.way4u-bowling.cz, kde jsou k dispozici Propozice, výsledky jednotlivých dní i roční žebříček, komentáře, fotky, nebo přímé přihlášení na Obsazovací listinu (www.obsazovacky.cz). Případně je možné se přihlásit emailem na mil.sousek@gmail.com s uvedením jména, příjmení, kontaktu a požadovaného dne a hodiny hry, případně i SMS zprávou se stejnými údaji (kontaktní telefon - viz dole). Pokud se někdo již přihlášený chce z turnaje odhlásit, lze to emailem, SMS nebo telefonicky. Odhlášení z turnaje v osazovačce zajistíme my.
 • · Startovné
 • Typické startovné: 400 Kč. Děti do 15ti let 300 Kč. Z každého prvního startu hráče jde 10 Kč do Vojkovského bankomatu, jehož obsah se losuje po kvalifikacích mezi nejnižší a nejvyšším náhozem kvalifikačních rund. Obsah bankomatu připadne hráči, jenž v kvalifikaci zahrál přesně vylosované číslo bankomatem. Pokud stejného čísla dosáhlo více hráčů, obsah bankomatu se rovnoměrně dělí mezi všechny. Pokud vylosované číslo nikdo nemá, převádí se obsah bankomatu do příštího turnaje.
 • · Příprava drah
 • Dráhy budou mazány místní mazačkou Brunswick Autority 22 před každou lichou sadou her. Olej je používán lehký a středně těžký (v závislosti na mazacím modelu). Mazací modely budou zveřejněny vždy cca týden před dnem konání turnaje. Veškeré grafy mazacích modelů jsou k dispozici také v centru.
 • · Časový harmonogram herních dnů
 • mazání drah
 • 17:00 1. kvalifikační runda
 • 18:45 2. kvalifikační runda
 • Mazání drah
 • 21:00 utkání o postup finále
 • 21:30 finále
 • 22:35 konec, vyhlášení výsledků
 • Poznámka: v případě vyššího zájmu hráčů mohou být přidány další kvalifikační rundy.
 • · Herní systém turnaje a harmonogram
 • Kvalifikace se hrají na stejné dráze, utkání o finále a finále amerikou na páru drah.
 • Kvalifikace: dráhy pro kvalifikaci si hráči vybírají. Kvalifikace se hrají po 1 nebo 2 hráčích na stejné dráze. Trénink 6 minut. Každý hráč odehraje v kvalifikaci 5 her. Ke hrám jsou připočítávány pomocné hendykepy ženám, dětem do 15ti let věku a seniorům 65+ let (tj. od ročníku 1955). Dále se započítávají výkonnostní hendikepy, a to ve všech hrách od kvalifikací až po finále.
 • Přímo do finále postupuje 12 nejlepších po kvalifikacích.
 • Utkání o finále: hráči umístění po kvalifikace na 13. až 20. místě (max 8 hráčů) odehrají 1 hru. Do finále postupují 4 nejlepší.
 • Finále: se hraje ve 2 hráčích na páru drah amerikou. Dráhy si hráči vybírají od nejlepšího. Trénink 6 minut. Odehrají se 2 hry od nuly, které určí konečné pořadí turnaje, přiznané hendykepy se započítávají.
 • · Opakované starty (re-entry)
 • Opakované kvalifikační starty jsou možné v případě, že bude volné místo (nové přihlášky mají vždy přednost před opakovanými starty). V případě opakovaného startu se započítává lepší dosažený výsledek. Startovné v případě opakovaných startů je jednotné pro všechny turnajové dny a hráče: 300 Kč.
 • · Hendykepy pro hráče
 • Hendykepy jsou hráčům přiznávány podle těchto kritérií:
 • a/ Ženy = +8 bodů na hru, junioři do 15ti let = +12 bodů na hru, senioři 65 a více roků = 4 body na hru. Rozhodný je rok narození.
 • b/ Výkonnostní hendykepy (posuzováno podle turnajového, sportovního žebříčku ČBA, příp. dalších oficiálních žebříčků): hráči s průměrem 200 a více: -5 bodů, 180 až 199: 0 bodů, 165 až 179: 4 body, 150 až 164: 8 bodů, pod 150: 12 bodů, hráči neuvedení v žebříčcích: 12 bodů.
 • Oba typy hendykepů se sčítají.
 • · Bodování hráčů
 • V jednotlivých turnajových dnech hráči získají za své celkové umístění tyto body, které se započítávají do celoroční tabulky (celkem 4 turnaje).
 • 1. místo: 50 bodů, 2. místo: 45 bodů, 3. místo: 42 bodů a všechna další umístění vždy o 1 bod méně. Kromě bodů za umístění jsou započítávány prémiové body za vysoké jednotlivé hry v průběhu celého hracího dne takto: 220 až 240 = + 1 bod, 241 až 270 = 2 body, 271 a více = 3 body 300 = 5 bodů. Náhozy se v tomto případě počítají bez jakýchkoliv hendikepů, tedy čistý výsledek hry.
 • · O co se hraje
 • Ceny jsou rozděleny jednak za jednotlivé turnajové dny a za celoroční pořadí v roční soutěži.
 • a/ jednotlivé herní dny:
 • 1. až 3. místo věcná cena, nejlepší žena, nejlepší junior věcná cena, nejvyšší nához: věcná cena.
 • Hráči kategorie B (hráči s herním hendikepem 8 a více bodů na hru): 1. až 3. místo věcná cena.
 • b/ pořadí v Roční tabulce po posledním turnajovém dni:
 • 1. až 5. místo věcná cena, nejlepší žena a nejlepší junior do 15ti let (nejsou-li mezi oceněnými) věcná cena, nejvyšší nához série muž, žena, junior věcná cena.
 • · Započítávání výsledků turnaje, výsledkový info servis
 • Výsledky turnaje se započítávají do průměrových žebříčků ČBA a do žebříčku FIRO Tour. Výsledky budou dostupné na domovských stránkách tohoto turnaje www.way4u-bowlig.cz. Komentář s kompletními výsledky bude rovněž vložen na tyto stránky, včetně všech fotografií a rovněž na bowlingový web www.czechbowling.cz (stránky ČBA)
 • · Ostatní
 • Právní doložka: veškerá autorská práva k turnaji jsou vyhrazena pořadateli, k pořizování videozáznamů vydává písemný souhlas organizátor turnaje.
 • · Organizátor, kontakty
 • Turnaj Vojkov Open organizuje Milan Soušek, tel. 604243977, email: milan.sousek@way4u.cz
 • Organizátor si vyhrazuje právo na možnost operativních změn těchto Propozic.
 • Srdečně zveme všechny hráče, hráčky a hráčata bez rozdílu věku, výkonnosti, či zájmů...