Brněnský drak Propozice

1. Název: Brněnský drak. Otevřený turnaj pro všechny hráčky a hráče bez rozdílu věku, pohlaví, výkonnosti, či čehokoliv jiného. K nám může přijít každý, všichni jsou vítáni.

2. Kde se hraje: bowlingové centrum Kaštanka, Brno, 8 profi drah Brunswick

3. Kdy se hraje: termíny konání jsou vyhlašovány na stránce Informace o nejbližším turnaji. V herní sezoně podzim - jaro jde celkem o 6 turnajů: 3 v roce 2023 a 3 na jaře 2024.

4. Herní systém: celý turnaj se hraje "Amerikou", tedy střídáním hráčů na páru drah. Dráhy pro kvalifikaci se losují při registraci do turnaje. Trénink 6 minut. Kvalifikace se hrají obvykle v sobotu, další kola včetně finále v neděli, pokud není stanoveno jinak. V kvalifikaci všichni odehrají 4 hry. O postupu do dalších kol rozhoduje celkový součet kvalifikačních her včetně přiznaných hendykepů.

Do 2. kola postupuje obvykle 32 nejlepších hráčů, při nižší účasti v turnaji než 33 hráčů postupuje 24 hráčů. Při rovnosti bodů o postupu rozhoduje výše hendykepu (postupuje nižší hendykep). Jsou-li stejné, rozhoduje vyšší čistá hra. Na dráhy se hráči nasazují podle pořadí po kvalifikaci. Trénink 6 minut. Ve 2. kole odehrají hráči další 2 hry, ke kterým se jako třetí hra přičítá dosažený průměr včetně hendykepů z kvalifikace. Nejprve odehraje lepších 16 hráčů po kvalifikaci, následně horších 16 hráčů (případně 8).

Do 3. kola postupuje z 2. kola 24 lepších hráčů (případně 16). Při rovnosti bodů o postupu rozhoduje výše hendykepu (postupuje nižší hendykep). Jsou-li stejné, rozhoduje vyšší čistá hra ve 2. kola. Na dráhy se hráči nasazují podle pořadí po 2. kole. Trénink 6 minut. Ve 3. kole odehrají hráči 2 hry od nuly, hendykepy zůstávají v platnosti beze změny. Všech 24 (případně 16) hráčů hraje 3. kolo současně.

Do finále postupuje po 3. kole 16 nejlepších (případně 8 nejlepších). Hráči si dráhy vybírají podle pořadí po 3. kole od nejlepšího. Trénink 6 minut. Ve finále se odehrají 3 hry od nuly. O konečném pořadí rozhoduje součet 3 finálových her + hendykepy.

Výsledky sobotních kvalifikací budou na našem webu zveřejněny, aby bylo jasné, kdo má jaké šance na postup do dalších kol.

Přibližný časový harmonogram finálového dne (pokud bude turnaj dvoudenní): 9:00 hod poslední kvalifikační runda, od 11:00 hod 2. kolo, od 15:00 hod 3. kolo, od 16:30 hod Finále. Konec cca v 17:00 až 17:30 hod. Pokud bude turnaj jednodenní, odehrají se kvalifikace a všechna další kola včetně finále v sobotu.

5. Příprava drah: profi mazačka Brunswick, dráhy se mažou před každou lichou kvalifikační rundou a před 3. kolem. Mazací model bude zveřejněn týden před začátkem turnaje.

6. O co se hraje: oceněni poháry a věcnými cenami budou 3 nejlepší hráči, dále věcné ceny získají nejvyšší nához muže, ženy a juniora, nejlepší žena, nejlepší senior ve věku 65 a více let. Další ocenění získají 3 nejlepší hráči s výkonnostním HDC 6 a více bodů. Pro všechny bude připraven raut zdarma!

Finanční prémie: 1. místo 3.000 Kč (při účasti nižší než 33 hráčů 1.500 Kč), 2. místo 2.000 Kč (1.000 Kč), 3. místo 1.000 Kč (500 Kč).

7. Pomocné hendykepy: ke každé hře v kvalifikaci, semifinále i ve finále budou hráčům připočítávány bonusové body (hendykepy) takto:

- věkový: žena bez rozlišení věku 8 bodů, hráč do 18 let za každý rok pod 18 let 2 body, věk 65 a více let 1 bod za každý rok nad 65 let (tj. např. 67 let=2 body, 72 let=7 bodů, apod.). Věk se posuzuje podle roku narození, nikoliv podle přesného data narození.

- výkonnostní: průměr 190 a výše = 0 bodů, 170 až 189,99 = 3 body, 150 až 169,99 = 5 bodů, 130 až 149,99 = 8 bodů. Průměr pod 130 a dosud neregistrovaní = 11 bodů.

Výkonnostní hendykepy se posuzují podle turnajového žebříčku, sportovního žebříčku, ABL žebříčku, případně podle místních turnajů. Všechny typy hendykepů se sčítají.

8. Startovné: je v prvním zaváděcím turnaji diferencované podle kvalifikačních rund, od ZDARMA až po 700 Kč. Každý si může vybrat takové startovné zapsáním se do příslušné rundy, jaké mu vyhovuje. Počet míst v kvalifikačních rundách je omezen na 16 hráčů. V ceně je i sobotní občerstvení. Opakovaný start jednotně 500 Kč. 

Od 2. turnaje platí pevná cena 700 Kč/start a 500 Kč/restart. Při registraci do turnaje hráči hradí všechny předem nahlášené starty včetně opakovaných najednou. Organizátor si vyhrazuje právo změny výše startovného v závislosti na případných změnách cen energií a dalších služeb souvisejících s provozem bowlingového centra.

9. Organizační věci: informace a registrace do turnaje TUDY, případné odhlášky z turnaje na email mil.sousek @ seznam.cz (nejpozději však den před startem), zákaz otevřených nápojů a jídla na drahách a hráčských stolcích. O případných změnách herního systému rozhoduje vždy organizátor akce bez možnosti odvolání, veškeré autorská práva k turnaji náleží organizátorům akce, zúčastnění hráči souhlasí svojí registrací do turnaje s GDPR (zveřejňování výsledků jmenovitě s tím, že kontakty nebudou zásadně nikomu dalšímu poskytnuty a osobní údaje zůstanou uloženy u pořadatele). Registrací do turnaje hráči současně čestně prohlašují, že splňují zdravotní podmínky definované státem pro účast na sportovních akcích platné ke dni startu hráče.

10. Kontakty na pořadatele: hráčská organizace: Milan Soušek, 604243977, mil.sousek @ seznam.cz, technická organizace: Ondřej Surán, 724555700, o.lev @ centrum.cz.