Brněnský drak

Pokoř draka a odnes si prémii

Ve světle luny, ve třpytu hvězd,

za nocí temných, jež svádí tě z cest,

v nejhlubším lese za hradbou smrků,

tam spatřit jej můžeš, nemá sto krků.


Ze skály shlíží a k lovu se chystá,

žádná oběť si nemůže být jistá.

Hlava jak z ocele, drápy zahnuté,

Oběti prožijí své chvíle pohnuté.


Slitování žádné, stvůra nenasytná,

princezno naše, nemůžeš být klidná.

Dračí dech tě sežehne, zemřeš. A ty

neuvidíš vícekrát, že vyplivl jen šaty.

Brněnský drak se po mnoha rocích opět probouzí a vrací se do bowlingových vod. Kde jinde, než v Brně, kam jinam, než na Kaštanku, kde se zrodil. Vrací se, aby znovu dohlédl na lidičky hrající bowling, spravedlivě je rozsoudil a mnohé ceny a odměny pro ně připravil. Je ale třeba míti se i na pozoru, brněnský drak umí i věci mnohdy nelichotivé. Kdo již poznal jeho štědrost nebo krutost, ten ví, o čem je řeč. Nezbývá nic jiného, než si ho užít osobně. Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku...