Brněnský drak 20.05.2023

21.05.2023

Brněnský drak si dnes vybíral. Nakonec uspěl domácí Ondra.

Obnovená bowlingová série Brněnský drak se poprvé odehrála 20. května 2023 na bowlingovém centru Kaštanka Brno. Je tomu již dlouho, kdy se naposledy brněnský drak ozval. nyní se opět probudil a bylo to probuzení fakt zajímavé. Probudit ho z letitého spánku přišli hned 29 lidí. Klání tak mohlo začít...

Dračí procitnutí: to je úvodní fáze, kdy se přítomní snažili draka probudit z letargie. Potřeba jsou k tomu 4 hry každého. Nejlépe se toho chopil mladý Jarda Zapletal, a to hned ne jednou, ale aby to bylo jisté, šel na to opakovaně. Nakonec na tom byl nejlépe ze všech, když předvedl celkový výkon 934. Jedním z toho bylo i 279, což zůstalo nejlepším výkonem dneška vůbec. Za ním končí domácí Ondra Surán a třetí pak Vláďa Pitaš. To vše sice bylo hezké, ale hlavní smysl dračího proctnutí je jediné - dostat se k němu blíž. Mnohem blíž. Dnes v úvodním snažení dostali šanci pro druhé oslovení draka zcela všichni.

Dračí drápek: tohle už bylo o kus těžší. Drak sice procitl, ale vystrčil své drápky. Ne všichni zájemci mohli být připuštěni k drakovi ještě blíže. I tady bylo zřejmé, že mladí mají nejvíce elánu. Jarda Zapletal to prokázal a tuhle fázi ovládl. Poslední, komu se poštěstilo postoupit  Jana Pavelková. Budiž, sice vstoupila dále jako poslední, nejslabší, ale zdání může klamat. Do Dračího zubu bylo připuštěno 24 lepších.

Dračí zub: tohle už je opravdu nejen o umění, ale patří sem i trocha toho štěstíčka. Do předsíně dračího doupěte sice vstoupilo 24 nejlepších, ale do dalších komnat již mohlo jen 16. Osmička slabších musela své snažení ukončit. Nezkušení rychle odpadli, uplatnilo se kupodivu pár stařešinů, jež doprovodila skupinka dalších zájemců o pokoření draka do fáze závěrečné. Jen šestnáctce vyvolených to bylo umožněno. Posledním, kdo tam prošel, byl jedinec s označením Lubo Matera.

Dračí oheň: posledním kláním zájemců o pokoření brněnského draka se zabývala šestnáctka nejodolnějších. Měli hned 3 možnosti. Jak kdo toho využil je zřejmé z přiložené Dračí listiny dnešního prvního pokusu. Primariát si vysloužil domácí Ondra Surán, který vedle dračího ocenění pobral i prémii ve výši 3.000 Kč. Drak si ho zapamatoval a souhlasil s tím že je možné ukázat, jak vlastně vypadá... Proto ho tady vidíme na obrázku. Druhý nejsilnější za ním byl Lubo Blažek, který zpočátku nabral obrátky, aby později tak trochu vyhořel. I přesto mu drak uznal 2. místo. Třetí za ním končí Marek Pavelka. Ten to vzal vlastně naopak - sledoval, brzdil a nakonec ukázal, co v něm vlastně je.

Drak ocenil nejlepší jak hodnotnými věcnými cenami, tak i finančními prémiemi. Ale to hlavní pro připomenutí jejich výkonů vyjadřoval i speciální "dračí" pohár. I když samozřejmě doprovodné prémie ve výši 3.000, 2.000 a 1.000 Kč nelze jen tak pominout, pohár je trvalý, peníze pomíjivé...

Drak ocenil i jiné mimořádné výkony. Nejlepší z nich předvedl mladý Jarda Zapletal (279), v dámské části pak Lenka Zvěřinová (225). Mezi slovutnými starci nejlépe zazářil Fanda Brokeš.

Brněnský drak ocenil snahu všech bez rozdílu věku, pohlaví, výkonů. Byl překvapen úrovní všech přítomných dam i pánů a věří, že při příštím setkání v červenci t.r. již bude moci být méně korektní a více chamtivý. Přesto všechno se doporučuje, aby kdokoliv v červenci na druhém pokusu zapojil nejen sebe, ale i své kamarády. I příště drak nabízí štědré odměny těm dobrým, ale i speciální pohárky, aby nikdo z přítomných nezapomněl, že drak je sice štědrý, ale i svým způsobem nekompromisní.

Podívejte se na fotky z dneška a rozhodně doporučujeme zavítat sem i příště.. Drak se těší, jak si na kom smlsne. Na detaily příštího setkání se může každý podívat TADY. Těšíme se na všechny, podívejte se na to a nahlaste se.

Díky všem dnešním hráčům a hráčkám za zapojení se a přejeme fajn dny. Na výsledky se můžete podívat níže a nezapomeňta ani na fotky.

Příště se tedy sejdeme v červenci a opět se pokusíme u draka uspět, případně ho trochu podráždit. Dneska to vypadalo slibně, ale rozhodovat bude celý rok. Registrace do dalšího klání je již nastavena. Detaily ZDE.

Ve světle luny, ve třpytu hvězd,

za nocí temných, jež svádí tě z cest,

v nejhlubším lese za hradbou smrků,

tam spatřit jej můžeš, nemá sto krků.


Ze skály shlíží a k lovu se chystá,

žádná oběť si nemůže být jistá.

Hlava jak z ocele, drápy zahnuté,

Oběti prožijí své chvíle pohnuté.


Slitování žádné, stvůra nenasytná,

princezno naše, nemůžeš být klidná.

Dračí dech tě sežehne, zemřeš. A ty

neuvidíš vícekrát, že vyplivl jen šaty.