Propozice Finále Ligy dvojic za 1. pololetí 2024

26.04.2024
Liga dvojic – Propozice pro Finále za 1. pololetí 2024

1. Republikové finále se odehraje v bowlingovém centru Bowling Všenory (6 drah AMF) dne 29.06.2024 od 10:00 hod.

2. Do finále postupují týmy takto: ze skupin o 7 nebo 8 týmech 3 nejlepší po odehrání všech zápasů ve skupině, ze skupin o 6 týmech 2 nejlepší. Postupující týmy se musí do finále registrovat v obsazovací listině, která k tomuto účelu bude otevřena. Pořadatel má právo udělení 1 divoké karty.

3. Ve finále mohou hrát pouze ti hráči, kteří ve svých skupinách odehráli alespoň 1 utkání. Hostování není povoleno.

4. Herní systém finále:

1. kolo: Všechny týmy odehrají 2 hry, na základě kterých budou seřazeny podle dosažených výsledků včetně HDC sestupně. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší dosažená hra včetně HDC. Dráhy si týmy losují. Trénink 6 minut.

2. kolo: systémem play off na 2 hry včetně HDC se utkají týmy 1.místo-poslední místo, 2. místo-předposlední místo, atd. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší dosažená hra včetně HDC. Na dráhy budou týmy nasazeny rozhodčím. Trénink 6 minut. Při lichém počtu týmů nejlepší tým z bodu 1 postupuje do Velkého finále přímo. Vítězné týmy postupují do Velkého finále (4. kolo), poražené do Malého finále (3. kolo).

3. kolo – Malé finále: poražené týmy z 2. kola odehrají 3 hry od nuly, které určují konečné pořadí Malého finále. Týmy se po každé hře posunou vždy o 1 pár drah doprava. Dráhu pro 1. hru si týmy vybírají podle pořadí po 2. kole. Trénink 6 minut.

4. kolo – Velké finále: vítězné týmy z 2. kola odehrají 3 hry od nuly, které určí konečné pořadí Velkého finále. Týmy se po každé hře posunou vždy o 1 pár drah doprava. Dráhu pro 1. hru si týmy vybírají podle pořadí po 2. kole. Trénink 6 minut.

5. Orientační časový harmonogram

10:00 hod základní hry týmů z Vojkova a Kolína (1. kolo)

10:45 hod základní hry týmů z Plzně a Brna (1. kolo)

11:30 hod Play-off 1. skupina (2. kolo)

12:10 hod Play-off 2. skupina (2. kolo)

cca 12 až 13 hod oběd

13:30 hod Malé finále Play-off (3. kolo)

14:40 hod Velké finále (4. kolo)

16:00 hod konec, vyhlášení výsledků

6. Příprava drah: mazací model bude zveřejněn týden předem. Dráhy budou namazány před zahájením hracího dne a před 3. kolem.

7. Pro všechny hráče připraven zdarma oběd.

8. Hendykepy zůstávají zcela stejné, jako v základních skupinách: pro každou hru ve všech fázích soutěže jsou přiděleny tyto hendikepy: ženy 8 bodů na hru, hráči ve věku 18 a méně let 2 body za každý rok pod 18 let, hráči ve věku 60 a více let 1 bod za každý rok nad 60 let. Věk hráčů ověřuje organizátor/rozhodčí skupiny vždy před 1. herním kolem.

9. Ocenění: nejlepší 3 týmy Velkého a Malého finále obdrží speciální poháry a věcné ceny. Oceněn bude nejvyšší nához muže, ženy a juniora.

10. Poplatky týmů: startovné pro finále je 1.600 Kč za tým. Hradí se na místě při registraci rozhodčímu.

11. Průběh finále řídí organizátor/rozhodčí skupiny, jehož rozhodnutí jsou pro hráče závazná. Případný protest může hráč podat rozhodčímu nejpozději do 30 minut po skončení hracího kola, jehož se protest týká. Rozhodnutí organizátora je pak konečné bez možnosti odvolání.

12. Média, výsledky: všechny dokumenty této soutěže a veškeré výsledkové listiny budou dostupné na internetových stránkách www.bowlingovaligadvojic.cz, výsledky budou zaslány rovněž na bowlingové weby ČBA a Bowlingweb.

13. V celé soutěži se hraje podle platných bowlingových pravidel obecně v souladu se soutěžním řádem.

14. Kontakt: www.bowling-ms.cz, tel. 604243977, email mil.sousek@seznam.cz.