Propozice pro Základní skupiny 2022

21.05.2022
Došlo ke změně v Propozicích:
 v týmech mohli být na soupisce nejvýše 3 hráči, nyní tam může být až 5 hráčů, kteří se mohou na soupisku připisovat dodatečně podle potřeby. Hráči samozřejmě mohou hrát ve stejném ročníku pouze v 1 týmu. Dále do následných místních i republikového finále mohou nastoupit pouze ti, kteří ve skupinách odehráli alespoň 1 zápas.

1. Ligová soutěž dvojic hráčů je pro libovolné hráče bez omezení věku, pohlaví, výkonnosti.

2. Soutěž se hraje na různých bowlingových centrech s mazačkou a automatickými stavěči kuželek. V každém centru je ustanoven organizátor skupiny.

3. Soutěž se hraje pololetně, tj. vždy 2x ročně, obvykle září až listopad a únor až květen. Konkrétní termíny přihlášek, uzávěrek a herních kol budou vydány v každém centru dostatečně předem před zahájením soutěže.

4. Soutěžní skupina má vždy nejvýše 8 dvojic/týmů, nejméně 6 dvojic/týmů. Na každém centru se může odehrávat libovolný počet rovnocenných skupin. Dvojice/týmy budou před začátkem ligy do skupin rozlosovány (pokud bude přihlášeno více dvojic/týmů, než je jejich nejvyšší počet v 1 skupině).

5. Tým je tvořen nejvýše 5 hráči uvedenými na soupisce, kteří mohou hrát soutěžní utkání ve dvojicích libovolně složených z hráčů zapsaných na soupisce. Soupisku lze v průběhu soutěže doplňovat, nejvýše však celkem na 5 hráče. Střídání hráčů v jednotlivých soutěžních hrách je povoleno i v rámci jednoho kola soutěže vždy po každé dokončené hře. Hráči uvedení na soupisce nesmí v průběhu soutěže hrát za jiný tým v daném ročníku soutěže, což se týká jak her ve skupině, tak i v nadstavbových soutěžích (místní finále, republikové finále, apod.). Přihlášky se vyplňují online na této internetové adrese. V místním finále a Republikovém finále Ligy dvojic mohou hrát v týmu pouze ti hráči, kteří v základních skupinách odehráli nejméně 1 soutěžní utkání.

6. Povinnosti týmu: registrovat se do ligy, zvolit si název týmu (jinak bude přidělen), jména nejvýše 3 hráčů zapsat na soupisku týmu, na 1. herním kole uhradit související poplatky, dostavit se včas na herní kola, respektovat rozhodnutí rozhodčího, dodržovat zásady vhodného chování při hrách.

7. Systém ligové soutěže:
- V každé skupině se odehrají 4 soutěžní kola systémem každý s každým. V mimořádném případě skupin jen se 4 nebo 5 týmy lze dohodnout i odehrání 2 kol v 1 hrací den. Vždy záleží na dohodě týmů a organizátora skupiny.
- Dvojice proti sobě nastupují vždy na sousedních drahách.
- Mazací model bude použit vždy místní house. Trénink pouze před 1. utkáním 6 minut.
- Bodování soutěžních utkání: 2 body pro vítěznou dvojici, 1 bod za remízu, 0 bodů za prohru na základě součtu výsledků obou hráčů dvojice včetně hendykepů, hráči na prvních pozicích v utkání 2 body za výhru, 1 bod za remízu, 0 bodů za prohru, hráči na druhé pozici totéž. V obou případech vždy včetně hendykepů. Celkem se v každém utkání mezi hráče dělí 6 bodů.
- Rozlosování a nasazování na dráhy bude připraveno předem.
- Po odehrání všech 4 kol se odehraje místní finále, pokud je ve stejném centru více než 1 skupina. Do místního finále postupují z každé skupiny v tomto centru 3 nejlepší týmy, při skupině o méně než 6 týmech postupují 2 nejlepší týmy. Místní finále se odehraje stejným způsobem, tj. každý s každým podle stejných pravidel, jako ve skupinách. Pokud se místní finále nehraje, postupují 3 nejlepší týmy přímo do celostátního finále.
- Nejlepší týmy z místního finále postupují do celostátního finále. Propozice pro celostátní finále budou vydány zvlášť do konce září t.r.

8. Hendykepy: pro každou hru ve všech fázích soutěže jsou přiděleny tyto hendikepy: ženy 8 bodů na hru, hráči ve věku 15 a méně let 15 bodů na hru, hráči ve věku 60 a více let 1 bod za každý rok nad 60 let. Věk hráčů ověřuje organizátor/rozhodčí skupiny vždy před 1. herním kolem.

9. Ocenění: v každé skupině po odehrání všech 4 kol obdrží 3 nejlepší týmy pohár a upomínkové ceny. Oceněna bude nejlepší žena,  dítě skupiny a nejvyšší nához.
Ocenění pro celostátní finále bude součástí propozic pro celostátní finále.

10. Poplatky týmů: každý přihlášený tým uhradí registrační poplatek 300 Kč za každého hráče v týmu. Registrační poplatek je splatný před začátkem prvního kola soutěže. Za každou soutěžní hru dvojice se hradí 160 Kč. Registrační poplatek i platby za hry vybírá organizátor/rozhodčí skupiny před zahájením hracího dne.

11. Průběh hracích dnů vždy řídí organizátor/rozhodčí skupiny, jehož rozhodnutí jsou pro hráče závazná. Případný protest může hráč podat rozhodčímu nejpozději do 30 minut po skončení hracího dne, jehož se protest týká. Rozhodčí protest zašle spolu se svým komentářem organizátorovi soutěže k posouzení a rozhodnutí nejpozději do 2 dnů. Rozhodnutí organizátora je pak konečné bez možnosti odvolání.

12. Média, výsledky: všechny dokumenty této soutěže a veškeré výsledkové listiny budou dostupné na internetových stránkách www.bowlingovaligadvojic.cz.

13. V celé soutěži se hraje podle platných bowlingových pravidel obecně v souladu se soutěžním řádem.

14. Kontakt: www.bowlingovaligadvojic.cz, tel. 604243977, email info@bowlingovaligadvojic.cz.